Tất cả sản phẩm

UDK149 BỘ CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG Hãng sản xuất: VELP - Italy

UDK149 BỘ CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG Hãng sản xuất: VELP - Italy

Liên hệ

Quá trình phân tích đạm theo phương pháp Kjeldahl được chia ra làm 3 giai đoạn: vô cơ hoá mẫu, chưng cất mẫu và chuẩn độ đưa ra kết...