Tất cả sản phẩm

UDK159 BỘ CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG

UDK159 BỘ CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG

Liên hệ

Quá trình phân tích đạm theo phương pháp Kjeldahl được chia ra làm 3 giai đoạn: vô cơ hoá mẫu, chưng cất mẫu và chuẩn độ đưa...